dimarts, 8 de març de 2022

Taquilles i bancs per a vestuaris

 


Alfix Vestuarios és una empresa que fabrica, disenya i instal·la taquilles i equipaments de vestuaris per a tot tipus d'empreses. tot el seu mobiliari està fabricat amb materials duraders i de fàcil manteniment i neteja.

Mobiliari i taquilles per a empreses, centres escolars, hospitals i laboratoris, centres esportius, ... A Alfix Vestuaris segur que disposen del producte adequat per a tot tipus de projectes.

També ofereixen l'assessorament de tot el projecte, des de la tria de materials a la instal·lació de tot el mobiliari escollit.

Per veure tots els seus productes més detalladament, visiti alfixvestuarios.com

Tarimes tecnològiques sintètiques

 


Alfix Pavimentos és una empresa de fabricació y venda de tot tipus de paviments de fusta tecnològica/sintètica per a terres i parets, des de recobriments de façanes a tarimes per a hotels o terrasses.

Tots els productes són fabricats amb materials d'última generació, entre els seus productes destaquem les tarimes, les valles i les façanes, diferents aplicacions per aquestes tarimes tecnològiques - sintètiques.

Un altre producte d'Alfix Pavimentos és l'herba artificial, diversos models destinats a utilitzacions domèstiques o professionals, des de petites terrasses a grans piscines comunitàries.

Tots els seus productes es poden veure a www.alfixpavimentos.com

Domòtica per a cases intel·ligents


Presentem Eurotronic Europe, una empresa fabricant de tot tipus de motors per a toldos, cortines, veneciànes, portes automàtiques, persianes, ...

Tots els seus motors són fabricats a España i tenen una garantia d'un mínim de 2 anys.
Motors d'alta eficiència energètica, màxima eficiència i de la millor qualitat existent actualment al mercat.
Tots els automatismes d'Eurotrònic estan preparats per connectar a qualsevol dispositiu extern per controlar-los fàcilment.

PEr veure tots els seus productes visiteu www.eurotronic-europe.com